Financieel Fit

Financieel Fit Training

Mensen met financiële vragen of zorgen zoeken vaak niet of te laat hulp. Wanneer de werkgever een loonbeslag ontvangt of een deurwaarder zich meldt is het eigenlijk al te laat. Het is een duidelijk signaal dat er financieel gezien zaken niet op orde zijn. Wanneer mensen in een vroeg stadium preventief hulp kunnen krijgen, kan in veel gevallen erger worden voorkomen. Daarom hebben wij samen met TYGEO de Financieel FIT training ontwikkeld.

Financieel FIT training voor werknemers met geld problemen

Werkgevers kunnen voor werknemers met financiële vragen of problemen een belangrijke rol spelen door hen de Financieel FIT training aan te bieden. De training zorgt ervoor dat medewerkers met zorgen op dit gebied productief blijven en zich minder vaak ziekmelden. Medewerkers kunnen immers stressklachten ontwikkelen en de neiging hebben om zich te isoleren.

Financieel FIT training voor werknemers die door een ‘life event’ plotseling voor nieuwe uitdagingen op financieel gebied komen te staan waardoor ze in hun werk en hun dagelijkse leven niet goed kunnen functioneren.De doelstellingen van de Financieel FIT training zijn: de financiële zelfredzaamheid van medewerkers te vergroten, de arbeidsproductiviteit te waarborgen en het uitvalrisico te verlagen waardoor verzuim wordt voorkomen.

De module financieel fit wordt u aangeboden in samenwerking met Tygeo.

financieel fit