Bewindvoering

Wat is beschermingsbewind?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.

Sinds 2014 is verkwisting of het hebben van problematische schulden een aparte grond voor onderbewindstelling geworden, de zogenaamde schuldenbewind.

Voor wie?
Bewindvoering is er voor mensen die niet zelfstandig voor hun eigen financiën en vermogen kunnen zorgen. Daarnaast kan een bewindstelling door de rechtbank je ook beschermen tegen andere die misbruik maken van jouw financiën.