Wat mag een bewindvoerder wel en niet

wat mag een bewindvoerder wel en niet

Een beschermingsbewindvoerder ofwel bewindvoerder is iemand die verantwoordelijk is voor het financiële beheer van zijn of haar cliënten. De personen die onder bewind staan kunnen in de meeste gevallen niet meer zelf hun financiën regelen. Ze hebben te maken met schulden, ziekte of persoonlijke omstandigheden waardoor ze niet meer in staat zijn om goed met hun geld om te gaan.

Een bewindvoerder draagt dus veel verantwoordelijkheid en hier komen dus rechten en plichten bij kijken. Wat mag een een bewindvoerder wel en niet? Er zijn richtlijnen die hier meer helderheid over geven. In dit artikel behandelen we enkele belangrijke rechten en plichten van een bewindvoerder.

Plichten bewindvoerder:

1: plicht om binnen 4 maanden een boedelbeschrijving te maken

Een bewindvoerder is verplicht om binnen 4 maanden na zijn benoeming een boedelbeschrijving te maken. De bewindvoerder ontvangt een standaardformulier hiervoor en de cliënt is verplicht om deze naar waarheid in te vullen. Bij deze boedelbeschrijving komen de bezittingen als schulden aan bod.

Bij bezittingen kun je denken aan:

 • Roerende zaken zoals: auto, brommer of motor
 • Onroerende zaken zoals: huis of andere soorten van vastgoed zoals een vakantiehuis
 • Geld in kas
 • Saldi op de bank, inclusief spaarrekeningen
 • Effecten, aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten
 • Vorderingen waar de cliënt recht op heeft
 • Aandeel in een nog te verdelen nalatenschap (erfenis, scheiding etc.)

Bij schulden kun je denken aan:

 • Langlopende leningen zoals: hypotheekschuld, studieschuld, leaseauto
 • Kortlopende leningen zoals: creditcard, afbetalingen consumentenproducten, belastingschuld

Daarnaast dienen ook de vaste inkomsten zoals uitgaven geïnventariseerd te worden. De bewindvoerder is verplicht dit formulier bij de kantonrechter in te leveren.

2: plicht om goede zorg te verlenen als bewindvoerder

Doordat een bewindvoerder over je financiële middelen beschikt, mag hij hier geen misbruik van maken. Het kan zijn dat je omstandigheden onder bewindvoering de eerste tijd niet makkelijk zijn. Je krijgt immers leefgeld en je bent beperkt in je uitgaven. Een bewindvoerder mag jouw inkomsten niet misbruiken door deze bijvoorbeeld te verduisteren. Hij of zij is aansprakelijk voor schade die ontstaat indien er slechte zorg wordt ontleent. ID2 bewindvoering staat voor transparantie en openheid, de cliënt krijgt standaard inzage in de beheer en leefgeldrekening. Dit via een log-in op internet.

Betalingen en transacties boven de €1500 euro worden ten alle tijden aan de kantonrechter voorgelegd.

De laatste jaren zijn de eisen om bewindvoerder te worden strenger geworden. De kantonrechter zal aangifte doen bij ontdekking van ernstige strafbare feiten. Een bewindvoerder heeft zich net als andere personen zich te houden aan de wet.

3: plicht om te zorgen voor een doelmatige belegging van het vermogen

De bewindvoerder kan en mag zelfstandig een spaarrekening openen met marktconforme rente. Als het gaat om beleggingen dat zijn er wel meer voorwaarden aan verbonden. Zo is er toestemming nodig van de kantonrechter of rechthebbende als het gaat om beleggingen van aandelen of andere financiële instrumenten, zoals: effecten of obligaties. Als het gaat om meer liquide vermogen dan € 100.000,- dan dient dit vermogen te worden verdeeld bij diverse banken met een andere vergunninghouder bij De Nederlandsche Bank. Per rekening mag het saldo maximaal € 100.000,- zijn. Een bewindvoerder mag dus nooit zonder toestemming risicovolle beleggingen doen voor zijn of haar cliënten.

Rechten bewindvoerder:

1: recht op een beloning voor werkzaamheden

Een bewindvoerder krijgt een van te voren vastgestelde beloning voor zijn werkzaamheden. Hij of zij mag zich dus niet een eigen beloning voor de werkzaamheden uitkeren. Indien er uitzonderlijke situaties zijn dan kan de kantonrechter de maximale beloning op een ander bedrag vaststellen. Daarnaast heeft een bewindvoerder recht op onkostenvergoeding zoals:

 • Kilometervergoeding t.a.v. het reizen naar cliënten en dergelijke
 • Telefonische kosten
 • Verblijfskosten

Indien de cliënt over vermogensbeheer of een boekhouder beschikte dan kan de bewindvoerder dit voortzetten en de kosten ten laste van het vermogen van de rechthebbende brengen. Er is dan wel een machtiging van de kantonrechter nodig.

2: recht om cliënt over te nemen

Indien een cliënt niet meer tevreden is over zijn huidige bewindvoerder dan kan hij of zij overstappen. Hiervoor is wel goedkeuring vereist van de huidige bewindvoerder en van de kantonrechter. De reden voor een overstap moet bovendien gegrond zijn. Zo kan het zijn dat er bij de huidige bewindvoerder ontevredenheid bestaat als het gaat over het vermogensbeheer, de manier van communicatie of dat er een groot wantrouwen naar elkaar is. Dit zijn goede redenen om gebruik te maken van de overstapservice van ID2 Bewindvoering. Heb je eventueel andere vragen over: wat mag een bewindvoerder wel en niet? Neem dan contact op met ID2 Bewindvoering.

ID2 Bewindvoering kan eventueel helpen met een overstap. Klik hier om direct een afspraak te maken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Bron:

Rechtspraak