Wat is een bewindvoerder?

wat is bewindvoerder

Een bewindvoerder is een persoon die de financiële belangen behartigd van zijn cliënten. Echter zijn er verschillen tussen bewindvoering, curatele en mentorschap staan. In dit artikel bespreken we bovenstaande verschillen en de voorwaarden voor benoeming van bewindvoerder.

Inhoudsopgave

Curatele: méér dan beschermingsbewind

Een persoon die onder curatele staat heeft niet voldoende aan mentorschap of beschermingsbewind. Een curator beslist niet alleen over financiële kwesties, maar ook over andere zaken zoals: verzorging, verpleging en begeleiding. Het gevolg van de onder curatelestelling is dat een cliënt niet meer zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. In veel gevallen kun je de positie van een curator vergelijken met die van ouders of voogd. Hij of zij neemt zowel beslissingen op persoonlijk als op financieel vlak.

Mentorschap: als je jouw persoonlijke zaken niet meer kunt regelen

Een mentor beslist over persoonlijke kwesties. Denk aan verzorging, verpleging of begeleiding van de betrokkene. Vaak gaat het over kwetsbare mensen die moeite hebben om besluiten te nemen, zoals mensen met een: verstandelijke beperking of een psychische aandoening.

Bij mentorschap dient de mentor de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig te laten beslissen. Het gaat echter vooral om beslissingen op persoonlijk vlak en niet op het financiële vlak.

Bewindvoering als beschermingsbewind

Wat is een bewindvoerder? En wat doet een beschermingsbewindvoerder? Het is goed om te weten dat er twee verschillende bewindvoering zijn. Zo is er beschermingsbewind en WSNP bewind. In dit artikel hebben we het over beschermingsbewind dat zich dus richt op mensen die hun geldkwesties niet meer zelf kunnen regelen. Bij WSNP bewind gaat het over de wettelijke procedure van schuldsanering.

Een bewindvoerder wordt vaak aangesteld om de cliënt te behouden bij verkwisting of het hebben van problematische schulden. Een beschermingsbewindvoerder staat in openbare curatele- en bewindregister.

Voorwaarden benoeming bewindvoerder

De benoeming tot beschermingsbewindvoerder wordt gedaan door de kantonrechter.

Er zijn een aantal eisen voor de benoeming bewindvoering zoals:

  • Niet zelf onder curatele of mentorschap staan
  • Niet WSNP-bewindvoerder zijn van dezelfde betrokkene
  • Niet onder faillissement staan

Indien een bewindvoerder méér dan 3 mensen onder zijn of haar hoede heeft dan spreekt men van een professionele bewindvoerder. Hiervoor gelden extra kwaliteitseisen waaraan de bewindvoerder moet voldoen. Een voordeel van een professionele bewindvoerder is dat hij of zij niet direct emotioneel betrokken is bij de cliënt.

Beschermingsbewind nodig?

ID2 Bewindvoering beschermingsbewind aan. Dat wil zeggen dat wij onze cliënten helpen met hun financiële kwesties. Wanneer u onoplosbare schulden heeft die niet verwijtbaar zijn, dit wil zeggen geen schuld voortkomend uit fraude, justitiële schulden en studieschulden, kunnen wij voorzien in het voortraject voor de aanvraag van MSNP (het minnelijk traject) WSNP-bewind (wet sanering natuurlijke personen).

Meer informatie over bewindvoering? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Bronnen:

Rijksoverheid

Wikipedia