Berichten

Vragen over leefgeld, kinderbijslag en vakantiegeld. Krijg ik te weinig?

hulp bij schulden

Hoe wordt de hoogte van het leefgeld bepaald?

In principe zal een bewindvoerder altijd minimaal het normbedrag aan leefgeld willen overmaken. De normbedragen zijn als volgt opgebouwd;

  • Alleenstaande €40,00 per week of €172 per maand
  • Samenwonenden €50,00 per week of €215,00 per maand
  • Per kind of extra persoon €10,00 per week of €43,00 per maand

Bijvoorbeeld: Een gezin met twee volwassenen en drie kinderen ontvangen €80,00 per week of €344,00 per maand.

Bovenstaande bedragen zijn normbedragen, iets waar een bewindvoerder naar streeft om aan leefgeld uit te betalen. Als je onder bewind staat dan zal je bewindvoerder een budgetplan maken welke past bij jouw persoonlijke situatie, in dit budgetplan staan alle inkomsten en uitgaven beschreven, het budgetplan is altijd aangepast op jouw persoonlijke situatie. Het kan dus voorkomen dat er meer of minder leefgeld beschikbaar is in jouw budget. Dit alles ligt aan wat er aan inkomen beschikbaar is en hoeveel vaste lasten en aflossingen aan schulden er zijn. Als de normbedragen niet haalbaar zijn zal de bewindvoerder met u bespreken welke besparingen er mogelijk zijn en of u mogelijk uw inkomen kunt vergroten. Als u te weinig middelen hebt kan het voorkomen dat u minder leefgeld krijgt dan de normbedragen. Er bestaan geen wettelijke minimale eisen aan het te verstrekken leefgeld, een bewindvoerder zal echter wel begrijpen dat u geld nodig heeft om te leven en u zoveel mogelijk ondersteunen hierbij.

Ik krijg geen of minder leefgeld mag dit? 

JA, in principe is het mogelijk dat u geen leefgeld krijgt. Dit is echter wel een absoluut onwenselijke situatie en kan naar onze mening enkel voorkomen als er geen inkomen is of wanneer het noodzakelijk is om het geld te gebruiken om dakloosheid of detentie ( gijzeling) te voorkomen. U mag van de bewindvoerder verwachten dat er een goede communicatie is wanneer er problemen met betrekking tot betalen van het leefgeld ontstaan.

Extra leefgeld aanvragen, kan dit altijd?

Het vragen van extra leefgeld is enkel mogelijk als u ruimte heeft in uw budget en op uw beheerrekening. Een bewindvoerder kan geen geld aan u uitkeren dat niet beschikbaar is. Ook zal een goede bewindvoerder niet snel overgaan tot het niet betalen van de vaste lasten, dit om verdere problemen en instabiliteit te voorkomen. In sommige gevallen is het nooit mogelijk om extra leefgeld te vragen.

Heb ik recht op de kinderbijslag en vakantiegeld. 

Wij hanteren de volgende stelling over kindergeld; Het kindergeld is in principe voor het gezin en zal één op één overgeboekt worden naar de leefgeldrekening. Echter kan het voorkomen dat de bewindvoerder moet beslissen het kindergeld in geheel of deels te gebruiken om problemen in uw budget op te lossen. Als hier sprake van is dan zal de bewindvoerder dit met u bespreken.

Bij vakantiegeld zijn de richtlijnen in principe hetzelfde als bij kindergeld, u kunt het vakantiegeld ontvangen mits er geen dringende zaken of betalingen zijn. Wanneer u in een schuldenregeling zit kan het voorkomen dat een deel van het vakantiegeld moet worden afgedragen aan de schulden.

Communicatie is belangrijk! 

ID2 bewindvoering B.V. is van mening dat het communiceren met de klant uitermate belangrijk is. Als er problemen of bijzonderheden zijn m.b.t. uw leefgeld dan zal er altijd contact met u opgenomen worden, hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent. De leert dat onze klanten de geboden duidelijkheid en  meedenken als zeer prettig ervaren. Onze klanten hebben altijd inzage in hun beheer en leefgeldrekening via onze online omgeving.