Loonbeslag en de beslagvrije voet

,

De Deurwaarder

Als je schulden hebt, kan het gebeuren dat er beslag gelegd wordt op je inkomen. Meestal is de schuld dan al overgedragen aan de deurwaarder en heb je van de deurwaarder al meerdere malen te horen gekregen dat je verplicht bent je schuld te betalen. Doe je dit niet, dan heeft de deurwaarder de mogelijkheid je te dwingen dit toch te doen. Hij vraagt dan aan de rechter toestemming om bijvoorbeeld loonbeslag te leggen. In dat geval maakt de werkgever of uitkeringsinstantie direct een deel van je inkomen over naar de deurwaarder om op die manier je schuld af te lossen.

Loonbeslag.

In de praktijk betekent dit dus dat je een stukje van je inkomen niet meer kunt gebruiken zoals jij dat wil. Vervelend, maar de deurwaarder heeft op dat moment het recht om dit te doen. Toch zijn er wel een aantal “spelregels” waar de deurwaarder zich aan moet houden. Zo mag er niet op meerdere soorten inkomen tegelijk beslag gelegd worden en is er een bedrag dat je over moet houden om je vaste lasten en de boodschappen van te betalen: de beslagvrije voet.

De beslagvrij voet.

Met ingang van 2021 is er een nieuwe manier om deze beslagvrije voet te berekenen. De deurwaarder heeft nu meer inzage in gegevens over jouw situatie waardoor de kans dat de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld (en je dus te weinig geld overhoudt om van te leven) een stuk kleiner is. Bovendien is er een toegankelijke rekentool op bereken.uwbeslagvrijevoet.nl waarbij je zelf kunt controleren of je beslagvrije voet juist berekend is. In deze rekentool vul je enkele vragen in over je leefsituatie en je inkomen en het programma geeft je dan de beslagvrije voet die voor jou geldt. Als dan blijkt dat de deurwaarder teveel beslag legt, kun je met deze berekening laten zien wat er niet klopt en kan het bedrag mogelijk aangepast worden.

Bewindvoering en beslag.

Ook als je onder bewind staat, kan er loonbeslag gelegd worden. Je schulden worden immers niet meteen kwijtgescholden als je een bewindvoerder hebt. Wel zal de bewindvoerder proberen een oplossing voor de schulden te vinden door bijvoorbeeld betalingsregelingen te treffen of schuldhulpverlening bij de gemeente aan te vragen. Bovendien zal je bewindvoerder ook altijd controleren of de beslagvrije voet wel gerespecteerd wordt en maatregelen nemen als dat niet zo is.

Als de problemen rondom je schulden zo groot zijn geworden, is het belangrijk dat je hulp zoekt. Het kan nodig zijn dat je een bewindvoerder nodig hebt, die je helpt zoeken naar de juiste oplossing. Ons team van ID2 Bewindvoering met een plus heeft veel kennis van schuldenproblematiek. Neem gerust contact op!