Klachten over uw bewindvoerder? Lees dit handig stappenplan!

klachten-over-uw-bewindvoerder

U heeft een professionele beschermingsbewindvoerder, maar het wilt niet helemaal lekker vlotten. De communicatie gaat niet goed, afspraken worden niet nagekomen of u heeft het gevoel dat er misschien meer aan de hand is, zoals: nalatigheid of mogelijk fraude. In dit artikel behandelen we stap voor stap hoe u een klacht kunt indienen over de betreffende bewindvoerder. Waar moet je zijn en wie kun je in vertrouwen nemen? Ontdek alles wat u moet weten over klachten over uw bewindvoerder.

Stap 1: ga een gesprek aan

Het is misschien niet makkelijk, maar wel het belangrijkste: ga de confrontatie aan. Door een gesprek aan te gaan, weet uw bewindvoerder wat er speelt. Bovendien lucht het op. Een bewindvoerder heeft meerdere cliënten en het kan zijn dat er simpele miscommunicatie is geweest. Vergeet niet dat een bewindvoerder ook een mens is. Ieder mens maakt fouten. Het kan zijn dat u vanzelf van alles in uw hoofd haalt, terwijl de werkelijkheid anders is. Doe daarom geen aannames. Ga het gesprek dus aan en analyseer hoe uw bewindvoerder op het gesprek reageert. Indien je van het kastje naar de muur wordt gestuurd dan is er waarschijnlijk meer aan de hand.

Stap 2: blijf kalm, ga niet dreigen of ruzie maken

Het heeft geen enkele zin om in discussie te gaan. Het is uw woord tegen het zijne. Bovendien kunnen de emoties hoog oplopen bij een discussie. Gaat u dreigen, slaan of eigendommen vernielen dan kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Bovendien kan dit tegen u werken, indien u besluit om naar de kantonrechter te stappen. Indien uw bewindvoerder uw klacht niet serieus neemt dan kunt u het beste vervolgstappen ondernemen.

Stap 3: officiële klacht indienen bij de bewindvoerder

Voor het indienen van een klacht bij uw bewindvoerder heeft u geen advocaat nodig. Als u toch een advocaat wilt, dan dient u dit eventueel zelf te betalen. Vraag bij het bedrijf van uw bewindvoerder na wat de officiële klachtenprocedure is. In de meeste gevallen dient u een brief te schrijven. Extra tip: stuur een aangetekende brief én bewaar het bonnetje. Klachten over uw bewindvoerder? Zorg dat u bewijslast opbouwt bij een eventuele rechtsgang.

In uw klachtenbrief komt kort samengevat het volgende aan bod:

  • Uw woonadres
  • Adres bedrijf van de bewindvoerder
  • Datum en plaats
  • Onderwerp
  • Datum ingang beschermingsbewind
  • Datum wanneer de klachten zijn ontstaan
  • Beknopte samenvatting van de inhoudelijke klacht
  • Voorstel wat u wenst van de bewindvoerder
  • Een redelijk termijn wanneer u een schriftelijke reactie wenst, zoals 10 dagen.
  • Uw volledige naam en uw handtekening

Wettelijk is de bewindvoerder verplicht binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht te reageren. Het is in de praktijk niet altijd mogelijk uw klacht binnen deze termijn af te handelen, een termijn van 10 dagen is hierdoor meer passend.

Wanneer de bewindvoerder is aangesloten bij een branchevereniging kunt u hier eveneens uw klacht neerleggen.

Ook de kantonrechter is een optie om de klacht op te lossen, zie hiervoor de volgende stap.

In de door de bewindvoerder aangereikte klachtenprocedure staan alle mogelijkheden voor het indienen van klachten beschreven. Een bewindvoeringskantoor is verplicht een klachtenprocedure te hebben en een beschrijving hiervan op verzoek te verstrekken.

Stap 4: ga naar de kantonrechter

De 10 werkdagen zijn verstreken en u heeft niets vernomen van uw bewindvoerder? Geen schriftelijke reactie, telefoontje of een uitnodiging voor een gesprek? Dan is het tijd om vervolgstappen te ondernemen. U heeft er immers alles aan gedaan om tot een oplossing te komen. Gelukkig kunt u nog altijd naar de kantonrechter stappen. Uw huidige bewindvoerder ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een oproep voor een zitting. De rechter geeft u dan de gelegenheid om zelf uw klacht uit te leggen. Als de rechter u gelijk geeft dan wordt de bewindvoerder gedwongen om mee te werken met een oplossing. De kantonrechter is eigenlijk de laatste stap als u klachten over uw bewindvoerder heeft. Maar het is nog altijd mogelijk om over te stappen.

Stap 5: klachten over uw bewindvoerder? Stap over!

Misschien heeft u uw gelijk gekregen, maar de relatie tussen uw huidige bewindvoerder heeft nu wel een deuk opgelopen. Handiger is het daarom om eventueel over te stappen naar een andere bewindvoerder. U hoeft hiervoor overigens niet op te wachten. U kunt direct besluiten om eventueel over te stappen naar een andere bewindvoerder. Bij ID 2 Bewindvoering hebben we veel ervaring met het in gang zetten van een succesvolle overstap.

Neem nu contact op via het formulier met ID2 Bewindvoering.