Loonbeslag en de beslagvrije voet

,

De Deurwaarder

Als je schulden hebt, kan het gebeuren dat er beslag gelegd wordt op je inkomen. Meestal is de schuld dan al overgedragen aan de deurwaarder en heb je van de deurwaarder al meerdere malen te horen gekregen dat je verplicht bent je schuld te betalen. Doe je dit niet, dan heeft de deurwaarder de mogelijkheid je te dwingen dit toch te doen. Hij vraagt dan aan de rechter toestemming om bijvoorbeeld loonbeslag te leggen. In dat geval maakt de werkgever of uitkeringsinstantie direct een deel van je inkomen over naar de deurwaarder om op die manier je schuld af te lossen.

Loonbeslag.

In de praktijk betekent dit dus dat je een stukje van je inkomen niet meer kunt gebruiken zoals jij dat wil. Vervelend, maar de deurwaarder heeft op dat moment het recht om dit te doen. Toch zijn er wel een aantal “spelregels” waar de deurwaarder zich aan moet houden. Zo mag er niet op meerdere soorten inkomen tegelijk beslag gelegd worden en is er een bedrag dat je over moet houden om je vaste lasten en de boodschappen van te betalen: de beslagvrije voet.

De beslagvrij voet.

Met ingang van 2021 is er een nieuwe manier om deze beslagvrije voet te berekenen. De deurwaarder heeft nu meer inzage in gegevens over jouw situatie waardoor de kans dat de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld (en je dus te weinig geld overhoudt om van te leven) een stuk kleiner is. Bovendien is er een toegankelijke rekentool op bereken.uwbeslagvrijevoet.nl waarbij je zelf kunt controleren of je beslagvrije voet juist berekend is. In deze rekentool vul je enkele vragen in over je leefsituatie en je inkomen en het programma geeft je dan de beslagvrije voet die voor jou geldt. Als dan blijkt dat de deurwaarder teveel beslag legt, kun je met deze berekening laten zien wat er niet klopt en kan het bedrag mogelijk aangepast worden.

Bewindvoering en beslag.

Ook als je onder bewind staat, kan er loonbeslag gelegd worden. Je schulden worden immers niet meteen kwijtgescholden als je een bewindvoerder hebt. Wel zal de bewindvoerder proberen een oplossing voor de schulden te vinden door bijvoorbeeld betalingsregelingen te treffen of schuldhulpverlening bij de gemeente aan te vragen. Bovendien zal je bewindvoerder ook altijd controleren of de beslagvrije voet wel gerespecteerd wordt en maatregelen nemen als dat niet zo is.

Als de problemen rondom je schulden zo groot zijn geworden, is het belangrijk dat je hulp zoekt. Het kan nodig zijn dat je een bewindvoerder nodig hebt, die je helpt zoeken naar de juiste oplossing. Ons team van ID2 Bewindvoering met een plus heeft veel kennis van schuldenproblematiek. Neem gerust contact op!

Bewindvoering aanvragen: wanneer uitstel niet meer de oplossing is

U denkt eraan om bewindvoering aan te vragen voor uzelf of een ander. U twijfelt echter of dit wel de juiste stap is. Ontdek waarom uitstel niet de oplossing is.

Situatie 1: bewindvoering aanvragen voor uzelf

Wanneer u problemen ondervindt bij het beheren van uw financiën en/of heeft last van financiële problemen dan is bewindvoering aanvragen de oplossing. Bijvoorbeeld omdat u geen overzicht meer heeft de rekeningen niet meer kunt betalen en u een schuldenlast opbouwt. Beschermingsbewind houdt in dat u het beheer van geld en/of goederen uit handen geeft.

Wat zijn precies de taken van een bewindvoerder? Kort samengevat zijn dit de rekeningen betalen en het zorgen voor een goede administratie. Bij ID2 bewindvoering gaan we iets verder dan de kerntaken. Zo doen wij ook contacten onderhouden met ketenpartners en zorgen we voor een doelmatige belegging van het vermogen. Alle bewindvoerders horen deze taken te doen, maar de praktijk wijst vaak anders.

Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we gezamenlijk naar uw financiële situatie. Is het aanvragen van bewindvoering echt noodzakelijk of zijn er nog andere oplossingen? Indien we een match zijn, dan maken we een vervolgafspraak voor een daadwerkelijk intakegesprek en het indienen van een aanvraag. ID2 bewindvoering helpt u vanzelfsprekend bij dit gehele traject.

Situatie 2: bewindvoering aanvragen ter vervanging van de huidige bewindvoerder

Het kan zijn dat u al onder bewind staat, maar dat u niet tevreden bent over uw huidige bewindvoerder. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de communicatie stroef loopt en dat het vertrouwen in uw bewindvoerder verloren is. Of dat u het idee heeft dat uw financiële situatie erger wordt. Overstappen naar een andere bewindvoerder kan een geschikte oplossing zijn.

Echter zijn er ook situaties te bedenken wanneer overstappen onrealistische verwachtingen creëert. U wilt bijvoorbeeld meer leefgeld, terwijl er geen financiële ruimte is. Neem contact op met ID2 Bewindvoering om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Situatie 3: bewindvoering aanvragen voor een ander

Er zijn ook situaties denkbaar dat u bewind wilt aanvragen voor een ander. Dit is bijvoorbeeld denkbaar als het gaat om een familielid, een vriend of kennis. U ziet dat de persoon haar of zijn overzicht kwijt is en mogelijke financiële problemen niet meer krijgt opgelost. Vaak zijn er gezondheidsredenen die de oorzaak kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan dementie, een alcohol- of drugsverslaving, een verstandelijke beperking, ziekte of een andere oorzaak. Het aanvragen van bewindvoering is de eerste stap om weer financieel gezond te worden of om de situatie niet te laten escaleren.

Indien u twijfelt dan raden wij toch aan om even contact op te nemen. Problemen lossen zich helaas niet vanzelf op. ID2 bewindvoering kan u voorzien van professioneel advies.

Bewindvoering aanvragen: wat zijn de voorwaarden?

In eerste instantie dient een klant dient medewerking te verlenen voor aanvragen van het bewind. ID2 bewindvoering neemt alleen cliënten op die wensen om gebruik te maken van bewindvoering. De benoeming voor het aanvragen van bewindvoering dient altijd via een kantonrechter te gebeuren.

De bewindvoerder zal starten met het inventariseren van uw financiële positie. Bij aanvang wordt uw inkomen geoptimaliseerd, hierbij kunt u denken aan het optimaliseren van uw inkomen d.m.v. aanvragen bijzondere bijstand, toeslagen en regelingen die voor u van toepassing zijn. Ook eventuele schulden worden in kaart gebracht. De bewindvoerder is in principe geen schuldhulpverlener! Een relatief kleine, overzichtelijke en oplosbare schuldenlast zal door de bewindvoerder zelf worden opgelost. In een situatie van onoplosbare schulden zal de bewindvoerder, indien dit voor u mogelijk is,  schuldhulpverlening inschakelen om u te saneren. Dit kan zowel een minnelijk als een WSNP traject zijn. De bewindvoerder draagt er zorg voor dat uw inkomen conform de voor uw situatie berekende beslagvrije voet verdedigd wordt tegenover de schuldeisers.

Neem nú contact op met ID2 bewindvoering voor een kosteloos adviesgesprek.