Bewindvoering aanvragen: wanneer uitstel niet meer de oplossing is

U denkt eraan om bewindvoering aan te vragen voor uzelf of een ander. U twijfelt echter of dit wel de juiste stap is. Ontdek waarom uitstel niet de oplossing is.

Situatie 1: bewindvoering aanvragen voor uzelf

Wanneer u problemen ondervindt bij het beheren van uw financiën en/of heeft last van financiële problemen dan is bewindvoering aanvragen de oplossing. Bijvoorbeeld omdat u geen overzicht meer heeft de rekeningen niet meer kunt betalen en u een schuldenlast opbouwt. Beschermingsbewind houdt in dat u het beheer van geld en/of goederen uit handen geeft.

Wat zijn precies de taken van een bewindvoerder? Kort samengevat zijn dit de rekeningen betalen en het zorgen voor een goede administratie. Bij ID2 bewindvoering gaan we iets verder dan de kerntaken. Zo doen wij ook contacten onderhouden met ketenpartners en zorgen we voor een doelmatige belegging van het vermogen. Alle bewindvoerders horen deze taken te doen, maar de praktijk wijst vaak anders.

Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we gezamenlijk naar uw financiële situatie. Is het aanvragen van bewindvoering echt noodzakelijk of zijn er nog andere oplossingen? Indien we een match zijn, dan maken we een vervolgafspraak voor een daadwerkelijk intakegesprek en het indienen van een aanvraag. ID2 bewindvoering helpt u vanzelfsprekend bij dit gehele traject.

Situatie 2: bewindvoering aanvragen ter vervanging van de huidige bewindvoerder

Het kan zijn dat u al onder bewind staat, maar dat u niet tevreden bent over uw huidige bewindvoerder. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de communicatie stroef loopt en dat het vertrouwen in uw bewindvoerder verloren is. Of dat u het idee heeft dat uw financiële situatie erger wordt. Overstappen naar een andere bewindvoerder kan een geschikte oplossing zijn.

Echter zijn er ook situaties te bedenken wanneer overstappen onrealistische verwachtingen creëert. U wilt bijvoorbeeld meer leefgeld, terwijl er geen financiële ruimte is. Neem contact op met ID2 Bewindvoering om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Situatie 3: bewindvoering aanvragen voor een ander

Er zijn ook situaties denkbaar dat u bewind wilt aanvragen voor een ander. Dit is bijvoorbeeld denkbaar als het gaat om een familielid, een vriend of kennis. U ziet dat de persoon haar of zijn overzicht kwijt is en mogelijke financiële problemen niet meer krijgt opgelost. Vaak zijn er gezondheidsredenen die de oorzaak kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan dementie, een alcohol- of drugsverslaving, een verstandelijke beperking, ziekte of een andere oorzaak. Het aanvragen van bewindvoering is de eerste stap om weer financieel gezond te worden of om de situatie niet te laten escaleren.

Indien u twijfelt dan raden wij toch aan om even contact op te nemen. Problemen lossen zich helaas niet vanzelf op. ID2 bewindvoering kan u voorzien van professioneel advies.

Bewindvoering aanvragen: wat zijn de voorwaarden?

In eerste instantie dient een klant dient medewerking te verlenen voor aanvragen van het bewind. ID2 bewindvoering neemt alleen cliënten op die wensen om gebruik te maken van bewindvoering. De benoeming voor het aanvragen van bewindvoering dient altijd via een kantonrechter te gebeuren.

De bewindvoerder zal starten met het inventariseren van uw financiële positie. Bij aanvang wordt uw inkomen geoptimaliseerd, hierbij kunt u denken aan het optimaliseren van uw inkomen d.m.v. aanvragen bijzondere bijstand, toeslagen en regelingen die voor u van toepassing zijn. Ook eventuele schulden worden in kaart gebracht. De bewindvoerder is in principe geen schuldhulpverlener! Een relatief kleine, overzichtelijke en oplosbare schuldenlast zal door de bewindvoerder zelf worden opgelost. In een situatie van onoplosbare schulden zal de bewindvoerder, indien dit voor u mogelijk is,  schuldhulpverlening inschakelen om u te saneren. Dit kan zowel een minnelijk als een WSNP traject zijn. De bewindvoerder draagt er zorg voor dat uw inkomen conform de voor uw situatie berekende beslagvrije voet verdedigd wordt tegenover de schuldeisers.

Neem nú contact op met ID2 bewindvoering voor een kosteloos adviesgesprek.