Loonbeslag en de beslagvrije voet

,

De Deurwaarder

Als je schulden hebt, kan het gebeuren dat er beslag gelegd wordt op je inkomen. Meestal is de schuld dan al overgedragen aan de deurwaarder en heb je van de deurwaarder al meerdere malen te horen gekregen dat je verplicht bent je schuld te betalen. Doe je dit niet, dan heeft de deurwaarder de mogelijkheid je te dwingen dit toch te doen. Hij vraagt dan aan de rechter toestemming om bijvoorbeeld loonbeslag te leggen. In dat geval maakt de werkgever of uitkeringsinstantie direct een deel van je inkomen over naar de deurwaarder om op die manier je schuld af te lossen.

Loonbeslag.

In de praktijk betekent dit dus dat je een stukje van je inkomen niet meer kunt gebruiken zoals jij dat wil. Vervelend, maar de deurwaarder heeft op dat moment het recht om dit te doen. Toch zijn er wel een aantal “spelregels” waar de deurwaarder zich aan moet houden. Zo mag er niet op meerdere soorten inkomen tegelijk beslag gelegd worden en is er een bedrag dat je over moet houden om je vaste lasten en de boodschappen van te betalen: de beslagvrije voet.

De beslagvrij voet.

Met ingang van 2021 is er een nieuwe manier om deze beslagvrije voet te berekenen. De deurwaarder heeft nu meer inzage in gegevens over jouw situatie waardoor de kans dat de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld (en je dus te weinig geld overhoudt om van te leven) een stuk kleiner is. Bovendien is er een toegankelijke rekentool op bereken.uwbeslagvrijevoet.nl waarbij je zelf kunt controleren of je beslagvrije voet juist berekend is. In deze rekentool vul je enkele vragen in over je leefsituatie en je inkomen en het programma geeft je dan de beslagvrije voet die voor jou geldt. Als dan blijkt dat de deurwaarder teveel beslag legt, kun je met deze berekening laten zien wat er niet klopt en kan het bedrag mogelijk aangepast worden.

Bewindvoering en beslag.

Ook als je onder bewind staat, kan er loonbeslag gelegd worden. Je schulden worden immers niet meteen kwijtgescholden als je een bewindvoerder hebt. Wel zal de bewindvoerder proberen een oplossing voor de schulden te vinden door bijvoorbeeld betalingsregelingen te treffen of schuldhulpverlening bij de gemeente aan te vragen. Bovendien zal je bewindvoerder ook altijd controleren of de beslagvrije voet wel gerespecteerd wordt en maatregelen nemen als dat niet zo is.

Als de problemen rondom je schulden zo groot zijn geworden, is het belangrijk dat je hulp zoekt. Het kan nodig zijn dat je een bewindvoerder nodig hebt, die je helpt zoeken naar de juiste oplossing. Ons team van ID2 Bewindvoering met een plus heeft veel kennis van schuldenproblematiek. Neem gerust contact op!

Financiële hulpverlening voor ouderen. 

,

Financiële hulpverlening voor ouderen.

ID2 Bewindvoering heeft bijzondere aandacht voor de ouderen in onze samenleving. Wij helpen ouderen met hun financiële administratie. Dat kan door middel van het financieel Fit programma voor ouderen of voor de keuze van beschermingsbewind. Op deze manier zorgen wij voor een goede financiële administratie en beschermen wij ouderen er o.a voor dat zij slachtoffer worden van digitale fraude.

Het digitale tijdperk.

We leven in een tijdperk waarin er gemakshalve van wordt uitgegaan dat iedereen alles via de computer kan regelen en ook kan beveiligen. Wist u dat er nog steeds 1,2 miljoen senioren zijn die nog geen gebruik maken van het internet. De helft hiervan zal dit ook nooit gaan doen. Eerder onderzocht KBO-PCOB internetgebruik onder senioren, waaruit bleek dat 40% van de 75-plussers internet niet gebruiken, omdat ze het te lastig vinden. Ruim de helft (53 procent) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Dan waren ze bijvoorbeeld op zoek naar informatie, wilden bankzaken, belastingaangifte of betalingen doen, of afspraken maken met overheden of zorgverleners.

Mantelzorg of professionele financiële zorg?

Vaak nemen mantelzorgers deze taken op hun (toch al overbelaste) schouders. Niet alleen kosten al die handelingen veel tijd en gaat het ten koste van de andere zorgtaken die ze willen bieden, maar in praktisch oogpunt is het ook vaak lastig. Bij veel instanties moet je gemachtigd zijn om iets te kunnen regelen voor een ander en bij iedere instantie gelden ook weer andere regels. Het inschakelen van een professional die deze taken overneemt en daarmee de mantelzorger ontzorgt is dan geen overbodige luxe.

Natuurlijk zijn er ook ouderen die aanvankelijk nog wel hun eigen financiën kunnen beheren, maar die te maken krijgen met ziektes of aandoeningen waardoor het niet meer goed lukt. Op tijd zorgen dat er ondersteuning komt bij de financiële administratie kan veel spanning wegnemen.

Ook komt het voor dat er geen direct familieleden of mantelzorgers in het netwerk van de oudere aanwezig zijn om te ondersteunen bij de financiën. Professionele financiële zorg of hulpverlening is dan de uitkomst.

Bent u op zoek naar professionele ondersteuning van de financiële administratie voor u zelf, voor uw (groot)ouders of oom of tante? Dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op 045-2031133, per email info@id2-bewindvoering.nl of via ons contactformulier. Wij gaan graag met u in gesprek.

Team ID2 bewindvoering

Vragen over leefgeld, kinderbijslag en vakantiegeld. Krijg ik te weinig?

hulp bij schulden

Hoe wordt de hoogte van het leefgeld bepaald?

In principe zal een bewindvoerder altijd minimaal het normbedrag aan leefgeld willen overmaken. De normbedragen zijn als volgt opgebouwd;

 • Alleenstaande €40,00 per week of €172 per maand
 • Samenwonenden €50,00 per week of €215,00 per maand
 • Per kind of extra persoon €10,00 per week of €43,00 per maand

Bijvoorbeeld: Een gezin met twee volwassenen en drie kinderen ontvangen €80,00 per week of €344,00 per maand.

Bovenstaande bedragen zijn normbedragen, iets waar een bewindvoerder naar streeft om aan leefgeld uit te betalen. Als je onder bewind staat dan zal je bewindvoerder een budgetplan maken welke past bij jouw persoonlijke situatie, in dit budgetplan staan alle inkomsten en uitgaven beschreven, het budgetplan is altijd aangepast op jouw persoonlijke situatie. Het kan dus voorkomen dat er meer of minder leefgeld beschikbaar is in jouw budget. Dit alles ligt aan wat er aan inkomen beschikbaar is en hoeveel vaste lasten en aflossingen aan schulden er zijn. Als de normbedragen niet haalbaar zijn zal de bewindvoerder met u bespreken welke besparingen er mogelijk zijn en of u mogelijk uw inkomen kunt vergroten. Als u te weinig middelen hebt kan het voorkomen dat u minder leefgeld krijgt dan de normbedragen. Er bestaan geen wettelijke minimale eisen aan het te verstrekken leefgeld, een bewindvoerder zal echter wel begrijpen dat u geld nodig heeft om te leven en u zoveel mogelijk ondersteunen hierbij.

Ik krijg geen of minder leefgeld mag dit? 

JA, in principe is het mogelijk dat u geen leefgeld krijgt. Dit is echter wel een absoluut onwenselijke situatie en kan naar onze mening enkel voorkomen als er geen inkomen is of wanneer het noodzakelijk is om het geld te gebruiken om dakloosheid of detentie ( gijzeling) te voorkomen. U mag van de bewindvoerder verwachten dat er een goede communicatie is wanneer er problemen met betrekking tot betalen van het leefgeld ontstaan.

Extra leefgeld aanvragen, kan dit altijd?

Het vragen van extra leefgeld is enkel mogelijk als u ruimte heeft in uw budget en op uw beheerrekening. Een bewindvoerder kan geen geld aan u uitkeren dat niet beschikbaar is. Ook zal een goede bewindvoerder niet snel overgaan tot het niet betalen van de vaste lasten, dit om verdere problemen en instabiliteit te voorkomen. In sommige gevallen is het nooit mogelijk om extra leefgeld te vragen.

Heb ik recht op de kinderbijslag en vakantiegeld. 

Wij hanteren de volgende stelling over kindergeld; Het kindergeld is in principe voor het gezin en zal één op één overgeboekt worden naar de leefgeldrekening. Echter kan het voorkomen dat de bewindvoerder moet beslissen het kindergeld in geheel of deels te gebruiken om problemen in uw budget op te lossen. Als hier sprake van is dan zal de bewindvoerder dit met u bespreken.

Bij vakantiegeld zijn de richtlijnen in principe hetzelfde als bij kindergeld, u kunt het vakantiegeld ontvangen mits er geen dringende zaken of betalingen zijn. Wanneer u in een schuldenregeling zit kan het voorkomen dat een deel van het vakantiegeld moet worden afgedragen aan de schulden.

Communicatie is belangrijk! 

ID2 bewindvoering B.V. is van mening dat het communiceren met de klant uitermate belangrijk is. Als er problemen of bijzonderheden zijn m.b.t. uw leefgeld dan zal er altijd contact met u opgenomen worden, hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent. De leert dat onze klanten de geboden duidelijkheid en  meedenken als zeer prettig ervaren. Onze klanten hebben altijd inzage in hun beheer en leefgeldrekening via onze online omgeving.

 

 

Klachten over uw bewindvoerder? Lees dit handig stappenplan!

klachten-over-uw-bewindvoerder

U heeft een professionele beschermingsbewindvoerder, maar het wilt niet helemaal lekker vlotten. De communicatie gaat niet goed, afspraken worden niet nagekomen of u heeft het gevoel dat er misschien meer aan de hand is, zoals: nalatigheid of mogelijk fraude. In dit artikel behandelen we stap voor stap hoe u een klacht kunt indienen over de betreffende bewindvoerder. Waar moet je zijn en wie kun je in vertrouwen nemen? Ontdek alles wat u moet weten over klachten over uw bewindvoerder.

Stap 1: ga een gesprek aan

Het is misschien niet makkelijk, maar wel het belangrijkste: ga de confrontatie aan. Door een gesprek aan te gaan, weet uw bewindvoerder wat er speelt. Bovendien lucht het op. Een bewindvoerder heeft meerdere cliënten en het kan zijn dat er simpele miscommunicatie is geweest. Vergeet niet dat een bewindvoerder ook een mens is. Ieder mens maakt fouten. Het kan zijn dat u vanzelf van alles in uw hoofd haalt, terwijl de werkelijkheid anders is. Doe daarom geen aannames. Ga het gesprek dus aan en analyseer hoe uw bewindvoerder op het gesprek reageert. Indien je van het kastje naar de muur wordt gestuurd dan is er waarschijnlijk meer aan de hand.

Stap 2: blijf kalm, ga niet dreigen of ruzie maken

Het heeft geen enkele zin om in discussie te gaan. Het is uw woord tegen het zijne. Bovendien kunnen de emoties hoog oplopen bij een discussie. Gaat u dreigen, slaan of eigendommen vernielen dan kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Bovendien kan dit tegen u werken, indien u besluit om naar de kantonrechter te stappen. Indien uw bewindvoerder uw klacht niet serieus neemt dan kunt u het beste vervolgstappen ondernemen.

Stap 3: officiële klacht indienen bij de bewindvoerder

Voor het indienen van een klacht bij uw bewindvoerder heeft u geen advocaat nodig. Als u toch een advocaat wilt, dan dient u dit eventueel zelf te betalen. Vraag bij het bedrijf van uw bewindvoerder na wat de officiële klachtenprocedure is. In de meeste gevallen dient u een brief te schrijven. Extra tip: stuur een aangetekende brief én bewaar het bonnetje. Klachten over uw bewindvoerder? Zorg dat u bewijslast opbouwt bij een eventuele rechtsgang.

In uw klachtenbrief komt kort samengevat het volgende aan bod:

 • Uw woonadres
 • Adres bedrijf van de bewindvoerder
 • Datum en plaats
 • Onderwerp
 • Datum ingang beschermingsbewind
 • Datum wanneer de klachten zijn ontstaan
 • Beknopte samenvatting van de inhoudelijke klacht
 • Voorstel wat u wenst van de bewindvoerder
 • Een redelijk termijn wanneer u een schriftelijke reactie wenst, zoals 10 dagen.
 • Uw volledige naam en uw handtekening

Wettelijk is de bewindvoerder verplicht binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht te reageren. Het is in de praktijk niet altijd mogelijk uw klacht binnen deze termijn af te handelen, een termijn van 10 dagen is hierdoor meer passend.

Wanneer de bewindvoerder is aangesloten bij een branchevereniging kunt u hier eveneens uw klacht neerleggen.

Ook de kantonrechter is een optie om de klacht op te lossen, zie hiervoor de volgende stap.

In de door de bewindvoerder aangereikte klachtenprocedure staan alle mogelijkheden voor het indienen van klachten beschreven. Een bewindvoeringskantoor is verplicht een klachtenprocedure te hebben en een beschrijving hiervan op verzoek te verstrekken.

Stap 4: ga naar de kantonrechter

De 10 werkdagen zijn verstreken en u heeft niets vernomen van uw bewindvoerder? Geen schriftelijke reactie, telefoontje of een uitnodiging voor een gesprek? Dan is het tijd om vervolgstappen te ondernemen. U heeft er immers alles aan gedaan om tot een oplossing te komen. Gelukkig kunt u nog altijd naar de kantonrechter stappen. Uw huidige bewindvoerder ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een oproep voor een zitting. De rechter geeft u dan de gelegenheid om zelf uw klacht uit te leggen. Als de rechter u gelijk geeft dan wordt de bewindvoerder gedwongen om mee te werken met een oplossing. De kantonrechter is eigenlijk de laatste stap als u klachten over uw bewindvoerder heeft. Maar het is nog altijd mogelijk om over te stappen.

Stap 5: klachten over uw bewindvoerder? Stap over!

Misschien heeft u uw gelijk gekregen, maar de relatie tussen uw huidige bewindvoerder heeft nu wel een deuk opgelopen. Handiger is het daarom om eventueel over te stappen naar een andere bewindvoerder. U hoeft hiervoor overigens niet op te wachten. U kunt direct besluiten om eventueel over te stappen naar een andere bewindvoerder. Bij ID 2 Bewindvoering hebben we veel ervaring met het in gang zetten van een succesvolle overstap.

Neem nu contact op via het formulier met ID2 Bewindvoering.

Hulp bij schulden: 5 tips en wanneer bewindvoering aanvragen

hulp bij schulden

Wanneer heb je hulp bij schulden nodig? Het kan zijn dat je schulden oplopen en dat je steeds minder grip krijgt op je financiën. In veel gevallen komt dit door bepaalde tijdelijke omstandigheden, zoals ziekte, verlies van je baan of een scheiding. Het is raadzaam om op tijd hulp in te schakelen.

In bepaalde omstandigheden is er op de korte termijn niet direct een oplossing, in dit geval is het belangrijk om hulp bij schulden te krijgen. Het laatste wat je wilt is dat de situatie uit de hand loopt en dat je deurwaarders op de stoep hebt. In dit artikel behandelen we 5 tips over hoe je het beste kunt omgaan met schulden.

Tip 1: krijg inzicht in je huidige financiële situatie

Weet jij wat momenteel jouw totale schuldenlast is? Wat zijn daarnaast je maandelijks uitgaven? Het is belangrijk om inzicht te krijgen in je uitgavenpatroon en te bekijken welk deel hiervan opgaat aan schulden.

Ook is het belangrijk om te weten wat je totale inkomsten zijn. Daarbij gaat het niet alleen om je salaris, maar ook om eventuele toeslagen van de belastingdienst of zaken zoals kinderbijslag. Vervolgens is het belangrijk om het verschil inzichtelijk te krijgen.

Geef je meer uit dan er maandelijks binnenkomt? Dan lopen je schulden op. Hierdoor kan de financiële situatie escaleren waardoor je alsmaar verder in de problemen komt.

Is het moeilijk voor je om inzichtelijk te krijgen wat je uitgavenpatroon precies is? Een handige tool en de eerste stap om hulp bij schulden te krijgen is een huishoudboekje. Vaak zijn er ook digitale varianten beschikbaar die je gratis kunt downloaden op je mobiele app. Op deze manier houd je direct een vinger aan de pols.

Tip 2: verminder dagelijkse uitgaven

Als de rekeningen zich beginnen op te stapelen kan het zijn dat je een gevoel van onmacht ervaart. Je weet niet meer welke rekening je als eerst moet betalen en hoe je uit je schulden komt. De kans is dan aanwezig dat de situatie verslechterd.

Het is daarom belangrijk om als eerst te bekijken of er uitgaven zijn waar je op kunt bezuinigen. Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals:

 • Abonnementen (telefoon, tijdschriften, software etc.)
 • Uit etentjes, uitstapjes, vakanties
 • Auto, boodschappen, kleding

Als je een grote achterstand hebt, dan is het belangrijk dat iemand je hierbij helpt. Een bewindvoerder is een goede oplossing als het om hulp bij schulden gaat.

Tip 3: probeer lopende leningen te herfinancieren

Een andere uitgave die vaak genegeerd wordt zijn de rentepercentages van je lopende leningen. In veel gevallen is het mogelijk een lening te herfinancieren.

De lening wordt dan overgenomen door een andere of soms dezelfde partij waarbij je een lagere rente betaald. In veel gevallen kan dit tot wel duizenden euro’s per jaar schelen. Er zijn professionele dienstverleners die je hierbij kunnen helpen, maar soms kan iemand uit de persoonlijke sfeer ook uitkomst bieden.

Tip 4: stel een aflosplan op

Het is belangrijk om een maandelijks aflosplan te hebben, waarbij je met realistische uitgangspunten je schulden probeert af te lossen. Het maandbedrag van je aflosplan baseer je op jouw persoonlijke opties.

Schulden met (hoge) rentes hebben een hogere prioriteit om af te lossen. Daarnaast is het looptermijn van de schuld ook van belang. Als je achterloopt met schulden is het belangrijk om contact op te nemen met de schuldeiser om eventueel tot een betalingsregeling te komen.

Dit is niet altijd even makkelijk, omdat de emoties ook hoog kunnen oplopen. Het loont zich dan om een professional in te schakelen die jouw belangen behartigd.

Tip 5: hulp bij schulden nodig? Schakel een bewindvoerder in!

Als je geen grip meer hebt op je geldzaken, schakel dan een bewindvoerder in. Wacht hier niet te lang mee. In de meeste gevallen kan beschermingsbewind oplossing bieden om de situatie onder controle te krijgen. Als er onoplosbare schulden zijn welke niet door de beschermingsbewindvoerder opgelost kunnen worden is er de optie om in aanmerking te komen voor schuldsanering of WSNP. Als klant van ID2 bewindvoering wordt deze aanvraag voor u voorbereid.

Benieuwd welke opties voor jou het meest geschikt zijn?

Neem nú contact op met ID2 Bewindvoering voor een vrijblijvende afspraak.

Wat mag een bewindvoerder wel en niet

wat mag een bewindvoerder wel en niet

Een beschermingsbewindvoerder ofwel bewindvoerder is iemand die verantwoordelijk is voor het financiële beheer van zijn of haar cliënten. De personen die onder bewind staan kunnen in de meeste gevallen niet meer zelf hun financiën regelen. Ze hebben te maken met schulden, ziekte of persoonlijke omstandigheden waardoor ze niet meer in staat zijn om goed met hun geld om te gaan.

Een bewindvoerder draagt dus veel verantwoordelijkheid en hier komen dus rechten en plichten bij kijken. Wat mag een een bewindvoerder wel en niet? Er zijn richtlijnen die hier meer helderheid over geven. In dit artikel behandelen we enkele belangrijke rechten en plichten van een bewindvoerder.

Plichten bewindvoerder:

1: plicht om binnen 4 maanden een boedelbeschrijving te maken

Een bewindvoerder is verplicht om binnen 4 maanden na zijn benoeming een boedelbeschrijving te maken. De bewindvoerder ontvangt een standaardformulier hiervoor en de cliënt is verplicht om deze naar waarheid in te vullen. Bij deze boedelbeschrijving komen de bezittingen als schulden aan bod.

Bij bezittingen kun je denken aan:

 • Roerende zaken zoals: auto, brommer of motor
 • Onroerende zaken zoals: huis of andere soorten van vastgoed zoals een vakantiehuis
 • Geld in kas
 • Saldi op de bank, inclusief spaarrekeningen
 • Effecten, aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten
 • Vorderingen waar de cliënt recht op heeft
 • Aandeel in een nog te verdelen nalatenschap (erfenis, scheiding etc.)

Bij schulden kun je denken aan:

 • Langlopende leningen zoals: hypotheekschuld, studieschuld, leaseauto
 • Kortlopende leningen zoals: creditcard, afbetalingen consumentenproducten, belastingschuld

Daarnaast dienen ook de vaste inkomsten zoals uitgaven geïnventariseerd te worden. De bewindvoerder is verplicht dit formulier bij de kantonrechter in te leveren.

2: plicht om goede zorg te verlenen als bewindvoerder

Doordat een bewindvoerder over je financiële middelen beschikt, mag hij hier geen misbruik van maken. Het kan zijn dat je omstandigheden onder bewindvoering de eerste tijd niet makkelijk zijn. Je krijgt immers leefgeld en je bent beperkt in je uitgaven. Een bewindvoerder mag jouw inkomsten niet misbruiken door deze bijvoorbeeld te verduisteren. Hij of zij is aansprakelijk voor schade die ontstaat indien er slechte zorg wordt ontleent. ID2 bewindvoering staat voor transparantie en openheid, de cliënt krijgt standaard inzage in de beheer en leefgeldrekening. Dit via een log-in op internet.

Betalingen en transacties boven de €1500 euro worden ten alle tijden aan de kantonrechter voorgelegd.

De laatste jaren zijn de eisen om bewindvoerder te worden strenger geworden. De kantonrechter zal aangifte doen bij ontdekking van ernstige strafbare feiten. Een bewindvoerder heeft zich net als andere personen zich te houden aan de wet.

3: plicht om te zorgen voor een doelmatige belegging van het vermogen

De bewindvoerder kan en mag zelfstandig een spaarrekening openen met marktconforme rente. Als het gaat om beleggingen dat zijn er wel meer voorwaarden aan verbonden. Zo is er toestemming nodig van de kantonrechter of rechthebbende als het gaat om beleggingen van aandelen of andere financiële instrumenten, zoals: effecten of obligaties. Als het gaat om meer liquide vermogen dan € 100.000,- dan dient dit vermogen te worden verdeeld bij diverse banken met een andere vergunninghouder bij De Nederlandsche Bank. Per rekening mag het saldo maximaal € 100.000,- zijn. Een bewindvoerder mag dus nooit zonder toestemming risicovolle beleggingen doen voor zijn of haar cliënten.

Rechten bewindvoerder:

1: recht op een beloning voor werkzaamheden

Een bewindvoerder krijgt een van te voren vastgestelde beloning voor zijn werkzaamheden. Hij of zij mag zich dus niet een eigen beloning voor de werkzaamheden uitkeren. Indien er uitzonderlijke situaties zijn dan kan de kantonrechter de maximale beloning op een ander bedrag vaststellen. Daarnaast heeft een bewindvoerder recht op onkostenvergoeding zoals:

 • Kilometervergoeding t.a.v. het reizen naar cliënten en dergelijke
 • Telefonische kosten
 • Verblijfskosten

Indien de cliënt over vermogensbeheer of een boekhouder beschikte dan kan de bewindvoerder dit voortzetten en de kosten ten laste van het vermogen van de rechthebbende brengen. Er is dan wel een machtiging van de kantonrechter nodig.

2: recht om cliënt over te nemen

Indien een cliënt niet meer tevreden is over zijn huidige bewindvoerder dan kan hij of zij overstappen. Hiervoor is wel goedkeuring vereist van de huidige bewindvoerder en van de kantonrechter. De reden voor een overstap moet bovendien gegrond zijn. Zo kan het zijn dat er bij de huidige bewindvoerder ontevredenheid bestaat als het gaat over het vermogensbeheer, de manier van communicatie of dat er een groot wantrouwen naar elkaar is. Dit zijn goede redenen om gebruik te maken van de overstapservice van ID2 Bewindvoering. Heb je eventueel andere vragen over: wat mag een bewindvoerder wel en niet? Neem dan contact op met ID2 Bewindvoering.

ID2 Bewindvoering kan eventueel helpen met een overstap. Klik hier om direct een afspraak te maken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Bron:

Rechtspraak

Wat is een bewindvoerder?

wat is bewindvoerder

Een bewindvoerder is een persoon die de financiële belangen behartigd van zijn cliënten. Echter zijn er verschillen tussen bewindvoering, curatele en mentorschap staan. In dit artikel bespreken we bovenstaande verschillen en de voorwaarden voor benoeming van bewindvoerder.

Inhoudsopgave

Curatele: méér dan beschermingsbewind

Een persoon die onder curatele staat heeft niet voldoende aan mentorschap of beschermingsbewind. Een curator beslist niet alleen over financiële kwesties, maar ook over andere zaken zoals: verzorging, verpleging en begeleiding. Het gevolg van de onder curatelestelling is dat een cliënt niet meer zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. In veel gevallen kun je de positie van een curator vergelijken met die van ouders of voogd. Hij of zij neemt zowel beslissingen op persoonlijk als op financieel vlak.

Mentorschap: als je jouw persoonlijke zaken niet meer kunt regelen

Een mentor beslist over persoonlijke kwesties. Denk aan verzorging, verpleging of begeleiding van de betrokkene. Vaak gaat het over kwetsbare mensen die moeite hebben om besluiten te nemen, zoals mensen met een: verstandelijke beperking of een psychische aandoening.

Bij mentorschap dient de mentor de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig te laten beslissen. Het gaat echter vooral om beslissingen op persoonlijk vlak en niet op het financiële vlak.

Bewindvoering als beschermingsbewind

Wat is een bewindvoerder? En wat doet een beschermingsbewindvoerder? Het is goed om te weten dat er twee verschillende bewindvoering zijn. Zo is er beschermingsbewind en WSNP bewind. In dit artikel hebben we het over beschermingsbewind dat zich dus richt op mensen die hun geldkwesties niet meer zelf kunnen regelen. Bij WSNP bewind gaat het over de wettelijke procedure van schuldsanering.

Een bewindvoerder wordt vaak aangesteld om de cliënt te behouden bij verkwisting of het hebben van problematische schulden. Een beschermingsbewindvoerder staat in openbare curatele- en bewindregister.

Voorwaarden benoeming bewindvoerder

De benoeming tot beschermingsbewindvoerder wordt gedaan door de kantonrechter.

Er zijn een aantal eisen voor de benoeming bewindvoering zoals:

 • Niet zelf onder curatele of mentorschap staan
 • Niet WSNP-bewindvoerder zijn van dezelfde betrokkene
 • Niet onder faillissement staan

Indien een bewindvoerder méér dan 3 mensen onder zijn of haar hoede heeft dan spreekt men van een professionele bewindvoerder. Hiervoor gelden extra kwaliteitseisen waaraan de bewindvoerder moet voldoen. Een voordeel van een professionele bewindvoerder is dat hij of zij niet direct emotioneel betrokken is bij de cliënt.

Beschermingsbewind nodig?

ID2 Bewindvoering beschermingsbewind aan. Dat wil zeggen dat wij onze cliënten helpen met hun financiële kwesties. Wanneer u onoplosbare schulden heeft die niet verwijtbaar zijn, dit wil zeggen geen schuld voortkomend uit fraude, justitiële schulden en studieschulden, kunnen wij voorzien in het voortraject voor de aanvraag van MSNP (het minnelijk traject) WSNP-bewind (wet sanering natuurlijke personen).

Meer informatie over bewindvoering? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Bronnen:

Rijksoverheid

Wikipedia

Bewindvoering aanvragen: wanneer uitstel niet meer de oplossing is

U denkt eraan om bewindvoering aan te vragen voor uzelf of een ander. U twijfelt echter of dit wel de juiste stap is. Ontdek waarom uitstel niet de oplossing is.

Situatie 1: bewindvoering aanvragen voor uzelf

Wanneer u problemen ondervindt bij het beheren van uw financiën en/of heeft last van financiële problemen dan is bewindvoering aanvragen de oplossing. Bijvoorbeeld omdat u geen overzicht meer heeft de rekeningen niet meer kunt betalen en u een schuldenlast opbouwt. Beschermingsbewind houdt in dat u het beheer van geld en/of goederen uit handen geeft.

Wat zijn precies de taken van een bewindvoerder? Kort samengevat zijn dit de rekeningen betalen en het zorgen voor een goede administratie. Bij ID2 bewindvoering gaan we iets verder dan de kerntaken. Zo doen wij ook contacten onderhouden met ketenpartners en zorgen we voor een doelmatige belegging van het vermogen. Alle bewindvoerders horen deze taken te doen, maar de praktijk wijst vaak anders.

Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we gezamenlijk naar uw financiële situatie. Is het aanvragen van bewindvoering echt noodzakelijk of zijn er nog andere oplossingen? Indien we een match zijn, dan maken we een vervolgafspraak voor een daadwerkelijk intakegesprek en het indienen van een aanvraag. ID2 bewindvoering helpt u vanzelfsprekend bij dit gehele traject.

Situatie 2: bewindvoering aanvragen ter vervanging van de huidige bewindvoerder

Het kan zijn dat u al onder bewind staat, maar dat u niet tevreden bent over uw huidige bewindvoerder. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de communicatie stroef loopt en dat het vertrouwen in uw bewindvoerder verloren is. Of dat u het idee heeft dat uw financiële situatie erger wordt. Overstappen naar een andere bewindvoerder kan een geschikte oplossing zijn.

Echter zijn er ook situaties te bedenken wanneer overstappen onrealistische verwachtingen creëert. U wilt bijvoorbeeld meer leefgeld, terwijl er geen financiële ruimte is. Neem contact op met ID2 Bewindvoering om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Situatie 3: bewindvoering aanvragen voor een ander

Er zijn ook situaties denkbaar dat u bewind wilt aanvragen voor een ander. Dit is bijvoorbeeld denkbaar als het gaat om een familielid, een vriend of kennis. U ziet dat de persoon haar of zijn overzicht kwijt is en mogelijke financiële problemen niet meer krijgt opgelost. Vaak zijn er gezondheidsredenen die de oorzaak kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan dementie, een alcohol- of drugsverslaving, een verstandelijke beperking, ziekte of een andere oorzaak. Het aanvragen van bewindvoering is de eerste stap om weer financieel gezond te worden of om de situatie niet te laten escaleren.

Indien u twijfelt dan raden wij toch aan om even contact op te nemen. Problemen lossen zich helaas niet vanzelf op. ID2 bewindvoering kan u voorzien van professioneel advies.

Bewindvoering aanvragen: wat zijn de voorwaarden?

In eerste instantie dient een klant dient medewerking te verlenen voor aanvragen van het bewind. ID2 bewindvoering neemt alleen cliënten op die wensen om gebruik te maken van bewindvoering. De benoeming voor het aanvragen van bewindvoering dient altijd via een kantonrechter te gebeuren.

De bewindvoerder zal starten met het inventariseren van uw financiële positie. Bij aanvang wordt uw inkomen geoptimaliseerd, hierbij kunt u denken aan het optimaliseren van uw inkomen d.m.v. aanvragen bijzondere bijstand, toeslagen en regelingen die voor u van toepassing zijn. Ook eventuele schulden worden in kaart gebracht. De bewindvoerder is in principe geen schuldhulpverlener! Een relatief kleine, overzichtelijke en oplosbare schuldenlast zal door de bewindvoerder zelf worden opgelost. In een situatie van onoplosbare schulden zal de bewindvoerder, indien dit voor u mogelijk is,  schuldhulpverlening inschakelen om u te saneren. Dit kan zowel een minnelijk als een WSNP traject zijn. De bewindvoerder draagt er zorg voor dat uw inkomen conform de voor uw situatie berekende beslagvrije voet verdedigd wordt tegenover de schuldeisers.

Neem nú contact op met ID2 bewindvoering voor een kosteloos adviesgesprek.

Bewindvoerder Limburg: 5 tips bij het kiezen van een bewindvoerder

U bent op zoek naar een goede bewindvoerder? Het liefst eentje waar u een klik mee heeft en die u goed kan helpen. Hoe kiest u nu de juiste bewindvoerder uit en waar moet u op letten? In dit artikel worden 5 tips gegeven om u te helpen bij het selecteren van een bewindvoerder in Limburg.

Tip 1. Bewindvoerder Limburg of Zuid Limburg

Het liefst heeft u een bewindvoerder die niet te ver van uw woonplaats gevestigd is. Dit maakt reizen een stuk makkelijker. Veel bewindvoerders bezoeken hun cliënten op locatie. Een bewindvoerder is een vertrouwenspersoon. Hij of zij helpt u met uw financiële situatie. Als de woonafstand tussen u en uw bewindvoerder groot is, dan blijven de contactmomenten vaak telefonisch. Een bewindvoerder die dicht bij u woont is vaak sneller geneigd om een huisbezoek te maken waardoor u sneller maatwerk advies krijgt. ID2 Bewindvoering richt zich voornamelijk op cliënten in Limburg en met name in Zuid Limburg.

Tip 2. Ga een persoonlijk gesprek aan met je bewindvoerder

Het loont zich om eens een persoonlijk gesprek aan te gaan met je bewindvoerder. Laat hem of haar uitleg geven over de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheren van jouw financiële middelen. Probeer daarnaast ook te achterhalen of er veel klachten zijn. Natuurlijk heeft elke bewindvoerder klachten van mensen die bijvoorbeeld vinden dat ze te weinig leefgeld krijgen. Maar er zijn ook gegronde klachten zoals: schulden die oplopen en slechte communicatie. Krijg je twijfels of worden je klachten onvoldoende gehoord? Stap dan over naar een andere bewindvoerder.

Tip 3: Begrijp het verschil over Beschermingsbewind Limburg en WSNP

Er zijn diverse soorten bewindvoering. Zo is er in eerste instantie beschermingsbewind. Een beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat. Hij of zij behartigt de financiële belangen van de cliënten. Daarnaast is er WSNP bewind. WSNP staat voor: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Een schuldsaneringsbewindvoerder behartigt de belangen van de schuldeisers. Een WSNP bewind duurt vaak 3 jaar, terwijl beschermingsbewind langer kan duren. ID2 Bewindvoering verzorgt alleen beschermingsbewind voor cliënten in Limburg en Zuid Limburg. Dus géén WSNP bewind. ID2 Bewindvoering begeleidt haar klanten naar een schuldsaneringsregeling, indien dit mogelijk is.

Tip 4: Bewindvoerder Limburg of een familieruzie?

Eén op de 3 rechtszaken in Nederland gaat om een bewindszaak. Het is mogelijk om tegen de wil van iemand bewindvoering aan te vragen. Bijvoorbeeld voor een demente vader of moeder. Echter kunnen er snel familiegeschillen ontstaan. Een broer of zus besluit bijvoorbeeld om een dure auto te verkopen om achterstallig onderhoud voor het huis te kunnen financieren. Andere broers en zussen kunnen het oneens zijn en gaan procederen. Dergelijke situaties kunt beter worden voorkomen.

Tip 5: Kies een bewindvoerder waar u een klik mee heeft

Een bewindvoerder is een vertrouwenspersoon. Hij of zij dient niet alleen uw belangen te behartigen, maar ook goed met u te kunnen communiceren. Een bewindvoerder waar u geen klik mee heeft kan stroperig en afstandelijk aanvoelen. Hierdoor verliest u het vertrouwen vroeg of laat, waardoor u grip op situatie verliest.

Bewindvoerder Limburg nodig? Of wilt u overstappen naar een andere? Neem dan nú contact op met ID2 Bewindvoering om te kijken of we een match zijn. Wij zijn gevestigd in Amstenrade, Zuid Limburg.

Bronnen:

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/26/waar-let-je-op-als-bewindvoerder-a1601012

https://www.juridischloket.nl/schulden-en-incasso/schulden-oplossen/bewindvoerder-wsnp/#